Thông tin tổ chức lễ tốt nghiệp năm học 2022-2023

Thông tin thời gian, địa điểm tổ chức lễ tốt nghiệp năm học 2022-2023 của các khoa – xem tại đây