Thông tin tổ chức lễ tốt nghiệp năm học 2021-2022

Thông tin thời gian, địa điểm tổ chức lễ tốt nghiệp năm học 2021-2022 của các khoa – xem tại đây