Thông tin tổ chức lễ tốt nghiệp năm học 2012-2013

Thông tin thời gian, địa điểm tổ chức lễ tốt nghiệp năm học 2012-2013 của các khoa – xem tại đây