Thông tin tổ chức lễ tốt nghiệp năm học 2011-2012

Thông tin thời gian, địa điểm tổ chức lễ tốt nghiệp năm học 2011-2012 của các khoa – xem tại đây