Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline 1: 0283.8556300

Hotline 2: 0283.8555432

Fax: 0283.8556846

Email: Bants.sts@moet.edu.vn