GIẢNG VIÊN BỘ MÔN BÓNG 2

CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA

Trịnh Huy Cường – Phó Phụ trách khoa

BỘ MÔN BÓNG 1

 1. ThS. Lê Minh Chí – Trưởng bộ môn
 2. ThS. Nguyễn Thị Minh Cầm – Giảng viên bóng rổ
 3. ThS. Nguyễn Minh Chương – Giảng viên bóng ném, bóng rổ
 4. ThS. Trịnh Huy Cường – Giảng viên bóng ném
 5. TS. GVC. Phạm Thái Vinh – Giảng viên bóng đá
 6. ThS. Lâm Văn Vũ – Giảng viên bóng đá

BỘ MÔN BÓNG 2

 1. THS. Trần Lý Hùng – Trưởng bộ môn
 2. TS. Vũ Hồng Thái – Giảng viên cầu lông
 3. THS. Trần Thanh Tuyền – Giảng viên bóng ném
 4. THS. Đỗ Thành Quang – Giảng viên bóng lốc
 5. THS. Nguyễn Phạm Thanh Thúy An -Bảng thành viên bóng bàn
 6. THS. Lê Huỳnh Phương -Bảng thành viên bóng bàn
 7. TS. Lê Vũ Ngọc Toàn – Giảng viên Quần vợt
 8. THS. Lê Minh Tuấn – Giảng viên Quần vợt
 9. THS. Lê Tiến Dũng – Giảng viên đá cầu
 10. THS. Ngô Trần Thiên Hương – Giảng viên đá cầu

Leave a Reply