Thông tin tổ chức lễ tốt nghiệp năm học 2019-2020

Thông tin thời gian, địa điểm tổ chức lễ tốt nghiệp năm học 2019-2020 của các khoa – xem tại đây