Thông tin tổ chức lễ tốt nghiệp năm học 2017-2018

Thông tin thời gian, địa điểm tổ chức lễ tốt nghiệp năm học 2017-2018 của các khoa – xem tại đây