Thông tin tổ chức lễ tốt nghiệp năm học 2015-2016

Thông tin thời gian, địa điểm tổ chức lễ tốt nghiệp năm học 2015-2016 của các khoa – xem tại đây